Betingelser

Kjøps og salgsbetingelser for analoghifi.no

Disse salgsbetingelsene gjelder for alt salg av varer og produkter fra www.analoghifi.no til forbrukere. Salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling, bekreftet med en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet. Salgsbetingelsene og annen informasjon på www.analoghifi.no er bare tilgjengelig på norsk. For å kunne handle på www.analoghifi.no må du ha fylt 18 år. Er du under 18 år må du få en myndig, for eksempel en forsatt, til å foreta handelen for deg. Vi leverer kun i Norge (unntatt Svalbard og Jan Mayen). www.analoghifi.no selger ikke på postoppkrav.

Forbrukerkjøp er blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, ehandelsloven, kredittkjøpsloven (lov om kredittkjøp). Følg lenkene til disse lovene hvis du vil ha mer informasjon om dine rettigheter og plikter ved kjøp. Der hvor det i disse salgsbetingelsene stilles krav til skriftlig svar, er dette oppfylt ved bruk av e-post, tekstmelding til mobiltelefon (SMS), brev, e.l.

Parter

Selger er: analoghifi.no, Parkveien 3, 3216 Sandefjord. Organisasjonsnummer: 913 907 922, telefon: +47 958 11 664, e-post: post@analoghifi.no vil videre bli beskrevet som ¨vi¨ eller ¨oss¨.

Kjøper er: den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og vil bli beskrevet som ¨du, deg, din, eller ditt¨

 1. Bestillings- og avtaleprosess
  Når vi mottar din bestilling, vil vi automatisk sende en ordrebekreftelse til deg. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den, og undersøk om ordrebekreftelsen stemmer overens med bestillingen.
  Avvik mellom din bestilling og ordrebekreftelsen anses som et nytt tilbud fra oss, som du kan akseptere eller takke nei til. Du har likevel rett til å gjøre gjeldende din opprinnelige bestilling så lenge denne er i samsvar med det vi tilbyr. Unntak kan forekomme, se punkt 2.
  Dersom du har bestilt mer enn ett produkt, kan det forekomme del-leveranser.
 2. Opplysninger gitt i nettbutikken
  Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/ trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere din bestilling. eller del av denne, dersom produktet er utsolgt eller beregnet for videresalg. Ved utsolgt-situasjoner vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Du vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til din bestilling, eller kansellere bestillingen.
 3. Priser
  Alle priser er inkludert merverdiavgift. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestilling og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet som utgifter til porto, frakt, emballasje, miljøavgift m.m.
 4. Betaling
  Du betaler trygt med kort og kjøpesummen vil bli reservert på kortet etter din ordrebekreftelse. Når du handler hos oss blir betalingen behandlet av vår terminalleverandør Epay, som er en sikker elektronisk betalingsløsning for Visa, MasterCard eller vanlig bankoverføring. All kortinformasjon blir oppbevart i henhold til kortselskapenes regelverk. Hvis reservasjon ikke kan foretas, forbeholder vi oss retten til å kansellere bestillingen. Du vil motta informasjon om en eventuell slik kansellering.
 5. Levering og forsinkelse
  Levering av produktene skjer på den måte, på det sted, og til det tidspunkt som er angitt på ordrebekreftelsen. Normalt 2 – 7 virkedager. Vi har risikoen for produktene inntil de overtaes av deg, det vil si når du har fått produktene i din besittelse. Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det. Vi vil også gi informasjon om når levering kan skje, eller om produktet(ene) er utsolgt. Du kan følge dine ordre under «Mine Sider».
 6. Undersøkelse av produktene
  Etter at du har mottatt produktene, bør du snarest mulig, undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler.
 7. Reklamasjon & Garanti
  Dersom produktene har feil eller mangler kan du etter omstendighetene kreve retting av feilen, omlevering, prisavslag, erstatning eller å heve kjøpet. Feilen må foreligge når du får produktene i din besittelse. Vi vil se om vi kan reparere varen hvis det er umulig å skaffe en ny, for eksempel hvis varen ikke lenger blir produsert, eller at ditt ønske medfører en urimelig kostnad. Utover dette har våre leverandører 2 – 5 års garanti mot produksjons- og material feil. Skader som skyldes normal bruk og slitasje, omfattes ikke av denne garantien. Hvis det er mulig, kan dette eventuelt repareres mot betaling. Produksjons- og material feil er en iboende mangel, det vil si en feil som faktisk var der da produktet ble kjøpt i butikk. En slik feil/mangel vil som regel oppstå tidlig. I de tilfeller der produktet er eldre enn 2 år og klagen ikke defineres som en reklamasjon etter forbrukerkjøpsloven, vil produktet bli individuelt vurdert ut fra bruk og tilstand. Varer som er spesialbestilt eller spesiallaget, og varer som er kappet, som ledninger, høyttalerstoff ol. Tas ikke i retur. Selvbygger komponenter må ikke ha tegn på å være brukt (lodde merker, skrumerker, bøyde kontakter, mm).
  All retur skal sendes til vår post adresse: Analog hifi Plinth Design AS, Parkveien 3, 3216 Sandefjord. Vi vil sende en skriftlig bekreftelse på mottatte reklamasjoner, til den e-post adressen du har registrert på «Min side». Vi vil også skriftlig bekrefte mottak av varer som sendes tilbake til oss eller vårt serviceverksted for inspeksjon eller feilretting.
 8. Angrerett
  Angrerett-loven gir deg rett til å angre ditt kjøp. Angreretten gjelder for varer og for enkelte tjenester. Angreretten forutsetter at: du senest innen 14 dager etter at du mottar leveransen gir oss melding om dette (angrefrist). Dersom du ikke har mottatt angrerett-skjema, enten i ordrebekreftelsen, eller ved levering av produktene, utvides denne fristen til tre måneder. For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må produktet være levert oss i tilnærmet samme mengde og stand som du mottok den.
  All produkter skal leveres tilbake til oss innen rimelig tid. Eventuell returforsendelse må betales av deg. Vi har risikoen for transporten tilbake til oss. Vi er forpliktet til å betale tilbake til deg det du har betalt inkludert porto for forsendelsen til deg, ekspedisjonsgebyr, tollavgifter, etc. Tilbakebetaling skal finne sted innen fjorten dager etter at vi mottar produktet fra deg eller henteseddel eller produktet er stilt til rådighet for oss. Produktet sendes tilbake til oss, om mulig i original emballasje, sammen med angrerett-skjema og kvittering. Nærmere opplysninger om hvordan du benytter deg av angreretten, fremgår av angrerett-skjemaet.
 9. Personopplysninger
  Vi behandler bare personopplysninger du oppgir til oss, og som er nødvendige for at vi skal kunne gjennomføre våre forpliktelser overfor deg. I de tilfeller hvor vi også behandler personopplysninger til andre formål, for eksempel for å sende deg informasjon om tilbud etc., gjøres dette bare når du har samtykket til det. Før du samtykker skal du være informert om hva opplysningene skal brukes til og av hvem.
 10. Salgspant
  Vi har salgspant i de leverte produkter inntil kjøpesummen inkludert renter og omkostninger er betalt i sin helhet.
 11. Tvister
  Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan du bringe saken inn for Forbrukerrådet i nærheten av der du bor. Alle tvister skal løses etter norsk rett.